Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów mostwanted.pl,  hrnaszpilkach.pl oraz kongresprawapracy.pl

1.    Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Grupę Most Wanted! Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach www: mostwanted.pl, hrnaszpilkach.pl oraz kongresprawapracy.pl, zwanych dalej „Serwisami”. 

2.    Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisach jest Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa.
 
3.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

5.    Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a)   poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b)   poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

6.    Serwisy zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7.    Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 

8.    Dane osobowe pozostawione w Serwisach nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9.    Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisów, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych serwisów internetowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.    W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora danych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

12.    Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz: 
a)     PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS: 0000274399, lub 
b)     PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, KRS: 0000347935, prowadzącego usługi płatnicze on-line pod nazwą Przelewy24.pl w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - kongres@mostwanted.pl