Kontrowersyjne aspekty


Najnowsze orzecznictwo


Ostatnie i planowane zmiany

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Kongres zaczyna się za

KIEDY

12-13 Kwietnia

9:00 -16:30

GDZIE

ADN Centrum Konferencyjne Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 2500-854 Warszawa

TEMAT

Prawo Pracy w 2018 roku

Kontrowersyjne aspekty

Najnowsze orzecznictwo

Ostatnie i planowane zmiany

Prawo Pracy w 2018

Poruszymy najbardziej kontrowersyjne aspekty zmian wprowadzonych w prawie pracy

Poznasz kluczowe zmiany przepisów

Poznasz najważniejsze zmiany, które czekają nas w 2018 roku

Wystąpią wybitni eksperci, którzy posiadają rozległą wiedzę oraz bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy

Otrzymasz możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami-praktykami

Otrzymasz dostęp do strefy networkingowej w której będziesz mógł wymienić się doświadczeniami z innym uczestnikami

Katarzyna Piekut

O

Kongresie

W ramach XXXIX edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Warszawie spotykamy się w gronie Dyrektorów HR, Managerów HR, Kierowników Kadr i Płac, Specjalistów ds. Kadr i Płac, Specjalistów HR, Radców Prawnych oraz Specjalistów ds. Administracji by zaprezentować wybrane, trudne aspekty prawa pracy. Omówimy również ostatnie i planowane zmiany. Zarówno udział w kongresie, jak i warsztatach stanowić będzie dla Państwa doskonałą okazję do konsultacji z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy.

XXXIX

Edycja

8

Zagadnień

2

Warsztaty

ZAPISZ SIĘ

5

Wykładowców

2

Dni

Kierownik Sprzedaży Grupa Most Wanted!

Główne zagadnienia kongresu:

Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane zmiany w prawie pracy. Jakie będą miały konsekwencje dla pracodawców?

Wybrane aspekty pracy w niedziele i święta w kontekściie najnowszych ograniczeń i zakazów.

Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie.

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 01.01.2018 r.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - zasady rozróznienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem.

Jakie nowe obowiazki dotyczace pracodawców przewiduje ustawa o jawnosci zycia publicznego?

ZAPISZ SIĘ

Dzień 1 - Prelekcje

Nasi prelegenci

Radca Prawny

Anna Kamińska

Łukasz Prasołek

Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

Prawnik, trener, publicysta, konsultant

Paweł Ziółkowski

Adam Ryś

Radca Prawny

Piotr Wojciechowski

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

Dzień II - Warsztaty

Warsztat I:

"Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w 2018 r. Wybrane praktyczne aspekty, najnowsze orzecznictwo i planowane zmiany.”

Zakaz pozyskiwania niektórych danych osobowych od kandydatów do pracy od 25.05.2018 r.

Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne od 25.05.2018 r.

Data zawarcia umowy o pracę a data nawiązania stosunku pracy.

Sporządzanie umowy o pracę krok po kroku.

Limitowane i nielimitowane umowy na czas określony.

Zasady zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych - w obecnym stanie prawym oraz po wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy nowelizującej przepisy.

Wybrane, najnowsze i przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe dotyczące przyczyn i trybu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wręczanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu - krok po kroku.

Nowe osoby chronione przed rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonują pracę.

Świadectwo pracy.

Obowiązki pracodawców jako administratorów danych. Porównanie obecnych wymogów do tych wynikających z RODO.

Zmiany w Kodeksie Pracy.

Nowa filozofia europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu a ich znaczenie dla pracodawców.

Nowe ujęcie danych osobowych.

Fakty i Mity dotyczące nowych obowiązków firm i instytucji, jako Administratorów danych.

Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI). Jego status, zadania, odpowiedzialność.

Analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych.

Zabezpieczanie danych osobowych kadrowych.

Konsekwencje naruszenia przepisów ochrony danych osobowych.

„Nowe obowiązki pracodawców, jako administratorów danych, w świetle zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych - zgodnie z RODO od 25 maja 2018 r.”

Warsztat II:

ZAPISZ SIĘ

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI, członek zespołów roboczych analizujących projekty aktów wykonawczych do Ustawy o ochronie danych osobowych. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu książek i publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach, ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Piotr Glen

Przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

Specjalista prawa pracy

Monika Frączek

Prowadzący Warsztat

Prowadząca Warsztat

DOSTĘPNE BILETY

690 Pln

Kongres

1 bilet Kongres

dostęp do prelekcji

lunch

strefa networkingowa

materiały w wersji elektronicznej

ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ

1 bilet Kongres

1 bilet Warsztat (do wyboru)

dostęp do prelekcji

strefa networkingowa

materiały w wersji papierowej

materiały po konferencyjne w wersji papierowej

certyfikat

lunch

VIP

(Kongres + Warsztat)

1480 Pln

ZAPISZ SIĘ

1 bilet Warsztat (do wyboru)

certyfikat

lunch
strefa networkingowa

materiały w wersji papierowej

Warsztat

790 Pln

690 Pln

Organizator

Organizatorem cyklu Ogólnopolskich Kongresów Prawa Pracy jest Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

Grupa Most Wanted! jest liderem na rynku usług HR. Od lat specjalizuje się w realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne oraz menadżerskie średniego oraz wyższego szczebla. Działa na obszarze całej Polski, pracuje także dla Klientów zagranicznych. Ich główną działalnością są usługi rekrutacyjne: Executive Search, Search & Selection, Kampanie Rekrutacyjne, a także Outplacement indywidualny i grupowy, Assessment/Development Centre i praca tymczasowa.


Poza Ogólnopolskim Kongresem Prawa Pracy organizuje również projekt HR NA SZPILKACH – cykl konferencji dla kobiet pracujących w działach HR – tematyka obejmuje m.in. zagadnienia marki kobiet, rozwoju osobistego, umiejętności prowadzenia przemówień publicznych, dress code w biznesie itd.

AGENDA

Konferencja

12 Kwietnia

08:30 - 09:00

Rejestracja i kawa powitalna

09:00 - 09:20

Powitanie gości, przedstawienie agendy, prezentacja Firmy Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

09:20 - 10:05

"Zatrudnienie" w oparciu o kontrakty B2B - praktyka biznesowa, jej prawne ograniczenia oraz postulaty de lege ferenda

Adam Ryś

Prelegentka:

W czasach rosnących kosztów pracy coraz częściej spotykanym zjawiskiem jest oferowanie przez przedsiębiorców współpracy w oparciu o umowy współpracy. Warunkiem jest otwarcie działalności gospodarczej przez współpracownika. Z drugiej sami kandydaci, szczególnie w określonych branżach preferują tę mniej "wiążąca" formę współpracy. Wystąpienie koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak:

 • dopuszczalności zawierania umów o współpracy z klauzulami wyłączności,
 • warunki współpracy w oparciu o kontrakty B2B,
 • jak nie narazić się na zarzut unikania zawarcia umowy o pracę, czyli o ryzykach prawnych związanych z zarzutami obejścia przepisów prawa pracy,
 • konstrukcja kontraktów B2B, czyli między innymi o tym, jakich postanowień nie wolno zamieszczać w kontraktach B2B ze współpracownikami,
 • przykłady klauzul umownych,
 • zakazy cesji, zakazy korzystania z podwykonawców, problematyka praw autorskich,
 • postulaty dla ustawodawcy.

10:20 - 10:35

Przerwa networkingowa

10:35 - 11:35

Wybrane aspekty pracy w niedziele i swieta w kontekscie najnowszych ograniczeń i zakazów.

Anna Kamińska

 • Pojecie niedzieli i swieta na gruncie obowiazujacych przepisów prawai mozliwosci pracodawcy w tym zakresie.
 • Czy w szczególnych okolicznosciach mozna powierzyc pracownikomprace w niedziele mimo ustawowego zakazu?
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i swieta.
 • Kumulacja pracy w niedziele i świeta z nadgodzinami dobowymi średnio tygodniowymi - w jaki sposób prawidłowo rozliczać wynagrodzenie za prace?
 • Podróze słuzbowe odbywane w niedziele - czas pracy czy czas „wolny”?
 • Najnowsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem placówekhandlowych w niedziele i swieta.

Prelegentka:

11:35 - 12:50

Urlopy wypoczynkowe i inne okresy nie wykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie.

Prelegent:

Piotr Wojciechowski

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych - trudne sytuacje - urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na zadanie, przedawnienie prawa do urlopu.
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy - krok po kroku.
 • Zmiany w katalogu sytuacji wymagających zezwolenia.
 • Przegląd wybranych sytuacji niewymagających zatrudnienia.
 • Procedura zatrudniania cudzoziemców po 31.12.2017 r.
 • Nowy typ zezwoleń - zezwolenia na prace sezonową.
 • Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie.
 • Centralny rejestr oświadczeń.
 • Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na prace.
 • Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych.
 • Nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.

14:50 - 15:05

Przerwa networkingowa

15:05 - 15:50

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem.

Prelegent:

Łukasz Prasołek

 • Jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło?
 • Czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań?
 • Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być organizowane w oparciu o umowy o dzieło?
 • Czy wykonanie określonych czynności w procesie budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?
 • Czy powtarzalne wykonywanie określonych czynności może miec postać umowy o dzieło?

Prelegent:

Paweł Ziółkowski

13:35 - 14:35

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 12.02.2018 r.

12:50 - 13:35

Lunch

Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców przewiduje ustawa o jawności życie publicznego?

 • Kto może zostać sygnalistą (osobą zgłaszającą nieprawidłowości w firmie i jak będzie można zdobyć taki status?
 • Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy sygnalisty?
 • Jakie działania antykorupcyjne będą musieli podjąć pracodawcy?
 • Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne?
 • Kto będzie nakładał kary na firmy nieprzestrzegające procedur antykorupcyjnych?

16:05 - 16:20

Rozdanie nagród i zakończenie konferencji

 • Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka oraz na poszukiwanie pracy.
 • Zasady udzielania przerw w pracy - rodzaje przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść.
 • Odpoczynki od pracy - udzielanie, skracanie, równoważenie.
 • Odbiór czasu wolnego za nadgodziny - zasady udzielania w praktyce.
 • Nie wykonywanie pracy a uprawnienia rodzicielskie - przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki i praca przy komputerze.
ZAPISZ SIĘ

Partnerzy medialni

Partnerzy Merytoryczni


Sponsorzy

Sylwetki Prelegentów

Anna Kamińska

Radca Prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, prelegentka wielu konferencji oraz autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy. Przez ponad 7 lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez trzy lata kierowała praktyką prawa pracy. Obecnie pracuje w kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej usługi z zakresu prawa pracy dla pracodawców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, doradzając przedsiębiorcom w materii prawa pracy w ich bieżącej działalności, jak również w procesach przedsięwzięć kapitałowych i ich skutkach dla stosunków zatrudnienia. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw, w których działalność prowadzą rady pracowników oraz związki zawodowe, a także w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Prawnik, trener, publicysta, konsultant

Paweł Ziółkowski

W latach 2003 – 2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006 – 2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW, a w latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

Prawnik , publicysta, ekspert prawa pracy

Łukasz Prasołek

Radca Prawny

Monika Frączek

W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Specjalizuje się w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz upadłościowego. Doradza w zakresie polskiego i unijnego prawa podatkowego. Jako były członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2011 uzyskał unikatowe doświadczenie w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora nauki, badań i rozwoju oraz szkolnictwa wyższego. Zarządza dwiema spółkami kapitałowymi oraz spółką komandytową. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach wieloletniej współpracy z administracją Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako pracownik wydziału informacji sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, a także pracując w renomowanych krakowskich kancelariach. Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, procedur administracyjnych, prawa finansowego oraz podatkowego.

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

Piotr Wojciechowski

Radca Prawny

Adam Ryś

AGENDA

Warsztat 1

13 Kwietnia

08:30 - 09:00

Rejestracja i kawa powitalna

09:00 - 09:20

Powitanie gosci, przedstawienie agendy, prezentacja FirmyGrupa Most Wanted! Sp. z o.o.

09:20 - 10:05

Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowanezmiany w prawie pracy. Jakie beda miały konsekwencje dla pracodawców?

Anna Ślęzak-Gąsiorowska

Prelegentka:

Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, której efektem jest projektnowelizacji Kodeksu pracy, jest wprowadzenie zmian ułatwiajacych pracownikomrealizacje uprawnien pracowniczych. Warto spojrzec na proponowanezmiany takze z punktu widzenia pracodawcy. Planowane zmiany dotycza m.in.dyskryminacji, mobbingu, swiadectw pracy, roszczen zwiazanych z wadliwymrozwiazaniem stosunku pracy, uprawnien rodzicielskich.

 • Planowana zmiana: Stworzenie otwartego katalogu przesłanekuzasadniajacych dyskryminacje, skad pracodawca bedzie wiedziałczy dyskryminuje?
 • Planowana zmiana: Objecie szczególna ochrona zwiazana z rodzicielstwemosób innych niz matka i ojciec dziecka - co to oznacza w praktyce?
 • Planowana zmiana: Umozliwienie dochodzenia od pracodawcyodszkodowania takze w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiazał stosunkupracy - czy spowoduje to lawine pozwów o mobbing?
 • Planowana zmiana: Zmiany w zakresie przepisów dot. swiadectw pracy -jakie beda nowe zasady?
 • Inne zmiany w prawie pracy, w tym tzw. nowy Kodeks pracy - co czekapracodawców.

Pyatania z sali do Prelegenta

10:20 - 10:35

Przerwa networkingowa

10:35 - 11:35

Wybrane aspekty pracy w niedziele i swieta w kontekscie najnowszychograniczen i zakazów.

Anna Kamińska

 • Pojecie niedzieli i swieta na gruncie obowiazujacych przepisów prawai mozliwosci pracodawcy w tym zakresie.
 • Czy w szczególnych okolicznosciach mozna powierzyc pracownikomprace w niedziele mimo ustawowego zakazu?
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i swieta.
 • Kumulacja pracy w niedziele i swieta z nadgodzinami dobowymii sredniotygodniowymi - w jaki sposób prawidłowo rozliczac wynagrodzenieza prace?
 • Podróze słuzbowe odbywane w niedziele - czas pracy czy czas „wolny”?
 • Najnowsze ograniczenia zwiazane z funkcjonowaniem placówekhandlowych w niedziele i swieta.

Prelegentka:

11:35 - 12:50

Urlopy wypoczynkowe i inne okresy niewykonywania pracy - zasadyudzielania i planowane zmiany w tym zakresie.

Prelegent:

Piotr Wojciechowski

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych - trudne sytuacje - urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na zadanie, przedawnienie prawa do urlopu.•
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy - krok po kroku.

Pytania z sali do Prelegentki

Pytania z sali do Prelegentki

 • Zmiany w katalogu sytuacji wymagających zezwolenia.
 • Przegląd wybranych sytuacji niewymagających zatrudnienia.
 • Procedura zatrudniania cudzoziemców po 31.12.2017 r.
 • Nowy typ zezwoleń - zezwolenia na prace sezonowa.
 • Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie.
 • Centralny rejestr oświadczeń.
 • Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na prace.
 • Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych.
 • Nowe zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom.

Pytania z sali do Prelegenta

14:50 - 15:05

Przerwa networkingowa

15:05 - 15:50

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - zasady rozróznienia ich przedmiotuzgodnie z aktualnym orzecznictwem.

Prelegentka:

Łukasz Prasołek

 • Jak rozumieć pojecie rezultatu umowy o dzieło?
 • Czy dziełem może być wykonywanie regularnie pewnych zadań?
 • Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być organizowane w oparciu o umowy o dzieło?
 • Czy wykonanie określonych czynności w procesie budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?
 • Czy powtarzalne wykonywanie określonych czynności może miec postać umowy o dzieło?

Prelegent:

Paweł Ziółkowski

13:35 - 14:35

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 01.01.2018 r.

12:50 - 13:35

Lunch

Pytania z sali do Prelegenta

Umowa o dzieło i umowa zlecenie - zasady rozróznienia ich przedmiotuzgodnie z aktualnym orzecznictwem.

 • Kto może zostać sygnalistą (osoba zgłaszająca nieprawidłowości w firmie)i jak będzie można zdobyć taki status?
 • Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy sygnalisty?
 • Jakie działania antykorupcyjne będą musieli podjąć pracodawcy?
 • Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować kodeksy etyczne?
 • Kto będzie nakładał kary na firmy nieprzestrzegające procedurantykorupcyjnych?

16:05 - 16:20

Rozdanie nagród i zakończenie konferencji

 • Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka oraz na poszukiwanie pracy.
 • Zasady udzielania przerw w pracy - rodzaje przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść.
 • Odpoczynki od pracy - udzielanie, skracanie, równowazenie.
 • Odbiór czasu wolnego za nadgodziny - zasady udzielania w praktyce.
 • Nie wykonywanie pracy a uprawnienia rodzicielskie - przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki i praca przy komputerze.
ZAPISZ SIĘ

ZAPISZ MNIE NA KONGRES

Liczba miejsc ograniczona

Dla uczestników


kongres@mostwanted.pl

tel.: (22) 113 95 50

fax.: (22) 825 52 35

Współpraca mertytoryczna


kongres@mostwanted.pl


Dla mediów i sponsorów


wspolpraca@mostwanted.pl

Grupa Most Wanted! Sp. z.o.o.

ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa

www.mostwanted.pl

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.